Photo 12, Piazza Febei, 05018 Orvieto, Italy (April 2018)