Photo 24, Piazza Giacomo Matteotti, 24121 Bergamo, Italy (April 2019)