Photo 4, Via Giacomo Agnesi, 18100 Imperia IM, Italy (August 2020)