Photo 66, Viale Giacomo Matteotti, 18100 Imperia IM, Italy (August 2020)